1. Support
  2. Nyheter i SmartDok

Januar 2023

Hva er nytt i SmartDok?

Se vår SmartDok Påddkast som tar for seg nyhetene her!

Vi har lansert integrasjon mot Visma.net Payroll 👍

Med integrasjon mellom SmartDok og Visma.net Payroll jobber en ikke bare enklere og raskere, datakvaliteten ivaretas også. Ved å slippe manuelle operasjoner blir også muligheten for tastefeil borte og en jobber med korrekte data.
Les mer

Oppdateringer i vår SJA-løsning 😉

  • Vi har de siste ukene jobbet med med å få på plass en god del av de ønskene om forbedringer som vi har mottatt angående SJA-løsningen. Her er det som blir tilgjengelig tidlig i februar:
  • Mulighet for å fjerne en deltaker som ikke har signert fra SJA’en slik at denne kan fullføres.
  • Enkel mulighet for å endre hvem som skal være SJA-ansvarlig.
  • Flere får mulighet til å purre på signaturer som uteblir.
  • Flere roller vil kunne få epost-varsel om fullført SJA på prosjektet.
  • Nytt filter for å kunne avvise fullførte SJA som ikke er relevante.
  • Ved bruk av eksisterende SJA som mal for ny så vil risikovurderingene på deloppgavene nullstilles.

Ny måte å sende inn forbedringsforslag og ønsker til SmartDok 😀

Vi er heldige som har engasjerte kunder som bidrar med å dele sine opplevelser ved bruk av SmartDok, og vi mottar kontinuerlig en stor mengde forbedringsforslag basert på deres behov i arbeidshverdagen. For å kunne samle og ha oversikt over alle innspill bruker vi et system kalt Productboard. I dette verktøyet får du oppdatert oversikt over saker som vurderes, er under utvikling og hva som har blitt lansert.
Les mer

Vi trenger innspill fra dere om leverandørfaktura 📃

Kunne du tenke deg leverandørfaktura i SmartDok? For å få mer innsikt i hvordan disse prosessene fungerer hos kundene våre, og om det er verdifullt å få inn i SmartDok trenger vi å få innspill fra dere kunder om dette er noe dere kunne tenke dere.

Ta kontakt med vår Product Manager, Inger Lise Isaksen på ingerlise@smartdok.com dersom du har et innspill eller ønske angående dette.

Hvordan bli Miljøfyrtårn, ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert? ✍️

Å være sertifisert blir bare viktigere og viktigere innenfor bygg og anlegg. Din konkurransekraft øker og ikke minst viser selskapet at dere tar miljø og kvalitet på alvor. Her er noen tips til hvordan du kan gå frem.
Les mer

Flere oppdateringer i SmartDok 👍

  • Nye utvidelser av Timeregler. Mulighet for å lage timeregler mot vanlige lønnsarter og ikke bare mot tillegg. Det vil også bli mulighet til å lage timeregler mot timebank – i stedet for å føre timen på overtid kan den settes automatisk på timebank for senere bruk.
  • Flere maler i fileksport. Det lanseres nå en mulighet til å ha flere spesialtilpassede filer for eksport av data til andre systemer. Til nå har det bare vært mulig med én spesialtilpasset fil per firma. Vår customer success avdeling kan sette dette opp for våre kunder.

Disse yrkene påvirker hørselen mest over tid 😦

Forskere på Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har studert hørselsendring i ulike yrker i Norge de siste 20 årene. Størst langsiktig hørselsnedgang fant de blant bygg- og anleggsarbeidere og håndverksarbeidere.
Les mer