1. Support
  2. Nyheter i SmartDok

Januar 2022

– Forbedret ressursplanlegger – Bedre godkjenning av skjemamaler – HMS årsrapport – Legg inn endringskommentar

Vi forbedrer ressursplanleggeren med nye og etterlengtede funksjoner

Teamet som blant annet jobber med ressursplanleggeren har gode nyheter til de som i dag bruker modulen eller som ønsker å ta den i bruk 👍

Les mer om hva som lanseres i ressursplanleggeren

Forbedring på godkjenning av skjemamaler

Vi har nå flyttet feltet “Godkjent av” bort fra informasjonen som må legges inn når man starter arbeidet med en ny skjemamal. Dette feltet kommer nå frem når skjemamalen skal publiseres. Dette åpner for at andre kan jobbe med malen i utkast-fasen, mens ansvarlige går inn og godkjenner den før den tas i bruk.

Prosedyre og mal for HMS 

Årsrapport er lagt til i håndboken i HMS/KS PRO som følge av kundeønsker.

Endringskommentar ved endring (ny versjon) av skjemamal

Nå er det mulig å legge inn en kommentar som beskriver endringer som er gjort i en skjemamal når denne endres til ny versjon.