Import av bedriftstilpassede dokumenter

En gjennomgang av hvordan du kan importere dine dokumenter og rutiner fra KSMEF til SmartMEF

Denne importen er kun relevant dersom du tidligere har benyttet KSMEF, og har
bedriftstilpassede dokumenter og rutiner i KSMEF som du ønsker å hente over til din
SmartMEF-konto for videre bruk.
Du vil uansett ha tilgang på alle opprinnelige
MEF-maldokumenter direkte i dokumentbiblioteket i SmartMEF.


Vær også oppmerksom på at det ikke er mulig å hente bedriftstilpassede skjemamaler fra
KSMEF. Disse må altså tilpasses på nytt i SmartMEF via den innebygde skjemabyggeren
(mer om dette i avsnitt 5.3).


Slik går du frem for å importere dine bedriftstilpassede dokumenter fra KSMEF:

1. Sørg for at dokumentene og rutinene dine som du finner i KSMEF under
menypunktet Firmaprofil -> Våre tilpassede dokumenter er oppdaterte og fremstår
slik du vil ha dem importert til SmartMEF.

Alle dokumenter i denne samlingen vil bli hentet over dersom du kjører importen.
2. Logg på som administrator på din SmartDok-konto, og trykk på menypunktet
SmartMEF slik at startsiden dukker opp.

3. Trykk på den gule knappen merket “Importer fra KSMEF” og bekreft på dialogen som
dukker opp deretter.

4. Vent mens statuslinjen jobber seg opp mot 100%. Dette kan ta alt fra 10-15 minutter,
avhengig av hvor mange bedriftstilpassede dokumenter som skal importeres.
Import-prosessen vil fortsette i bakgrunnen, og du kan gjerne jobbe med andre ting i
SmartDok i mellomtiden.

5. Når importprosessen er fullført går du til dokumentbiblioteket via snarveien som
dukker opp, evt. via menypunktet. Trykk deretter på rediger-knappen og filtrerer på
kilde “MEF (bedriftstilpasset) for å se dine importerte bedriftstilpassede dokumenter.
Disse dokumentene vil også være merket med etiketten “Tilpasset” til høyre for
dokumentnavnet. Når du har sett gjennom dokumentene og vil ta dem i bruk i
SmartMEF trykker du på publiser-knappen og avslutter deretter redigeringsmodus.Dokumentene dine er nå klare til bruk sammen med resten av MEF-dokumentmalene. For
videre bruk og evt. senere tilpasninger av disse, se neste avsnitt.

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support.