1. Support
  2. Nyheter i SmartDok

Februar 2023

Hva er nytt i SmartDok?

Integrasjon mot Microsoft 365 på nettet

Vi har nå lansert integrasjon mot Microsoft 365 på nettet i Dokumentsenteret. Dette er tilgjengelig for alle kundene våre. Her får du tilgang på nettversjonene av Word, Excel og PowerPoint, og kan opprette, se på og redigere dokumenter direkte på alle nivåer (firma, prosjekt og maskin) i SmartDok Dokumentsenter.
Les mer

Oppdateringer i SmartDok 👍

Fakturagrunnlag
- Vi har forbedret hastighet ved bruk av Fakturagrunnlag for de med veldig mange fakturalinjer.
- Husker nå dato ved navigering i Fakturagrunnlag.

Timekonto
- Timekonto i SmartDok samkjører nå med integrasjon mot PowerOffice.

Forbedringer i Visma.net-integrasjonen
- Valgfritt om transaksjoner skal markeres som fakturerbare eller ikke.

Fileksport
Flere typer formater og lagre eksport-filmaler på. UTF-8, ISO-8859-1, US-ASCII.

Scanning av HMS-kort
Vi har nå ute en HMS-kort scanner i den nye UE-appen som gjør det enklere å registrere HMS-kort. Se en kort video her av funksjonen.

Viktig informasjon angående KSMEF 👇

Til dere som vurderer eller skal i gang med SmartMEF, og i dag benytter seg av KSMEF: det er viktig å vite at det ikke er mulig å opprette nye prosjekter i KSMEF etter 31. mars 2023, og videre er planen at det skal avvikles 30. september 2023. Sammen med MEF sentralt anbefaler vi alle medlemmene å komme i gang med SmartMEF i god tid før 31. mars.

Trykk her for å komme i gang med SmartMEF

Bedre visning i Ressursplanlegeren

Vi har gjort noen visuelle oppdateringer i Ressursplanleggeren.

  • Maskiner har i versjon 2 av Ressursplanleggeren hatt annen visning på cellene enn andre ressurser. Nå skal maskinene fungere på samme måte som de ansatte, f.eks. 8 timer på en person og en maskin vises likedan.
  • Vi har tidligere i versjon 2 av Ressursplanleggeren hatt en del uheldige fargekombinasjoner på skrift og cellefarge. Nå har vi fikset dette og en vil få hvit skrift på mørke cellefarger og svart skrift på lyse cellefarger.
  • I versjon 2 skal det nå være mulig å gå inn på ressursplanlegger-innstillinger for å legge inn hva som skal indikere en full arbeidsdag og fylle cellen. Tidligere var det timeregistreringsforslaget som bestemte hvilke celler som skulle være fylt opp eller ikke, men det har resultert i noen uheldige visninger for kundene våre. Dermed har vi gått tilbake til slik versjon 1 fungerte på dette området.

Gjennomgang av integrasjonen mellom SmartDok og Xledger ✍️

Vi inviterer til gratis nettmøte med informasjon om hvordan dine kunder kan få bedre dataflyt. Bli med på Morgenkaffe med SmartDok 8. mars 2023!
Meld deg på her