1. Support
  2. Nyheter i SmartDok

Februar 2022

– Enklere med timeregistreringer – Ny maskintimerapport

Vi gjør det nå enklere for våre kunder å få inn korrekte timeregistreringer

Nå kan du legge til regler for når et tillegg eller enhetstillegg automatisk skal legges til på timeregistreringen. Du kan velge hvilke prosjekter og grupper reglene skal gjelde for, og du kan også velge hvilke dager i uken det skal skje, og i hvilket tidsrom.

Les mer om timeføringsregler i SmartDok

Med den nye maskintimerapporten får du bedre oversikt

Som maskinentreprenør er det alfa og omega og få de korrekt kostnadene på maskiner brukt på prosjektene. Nå har vi forenklet og forbedret kundenes muligheter for å hente ut nyttige rapporter angående dette. Bli kjent med maskintimerapporten!

Les mer om maskintimerapporten her!