1. Support
 2. Nyheter i SmartDok

August 2023

Hva er nytt i SmartDok?

Opprett Excel-dokumenter direkte i håndbøkene 👍

Nå er det mulig å enten laste opp eksisterende Excel-dokumenter eller opprette helt nye innenfor håndbokens grensesnitt. Dette gjelder håndbøker både på firma- og prosjektnivå.

Les mer her

Nå er Excelmalene tilgjengelige i SmartMEF 😀

Nå er dokumentbiblioteket oppdatert med de samme Excelmalene som var i KSMEF.

Les mer her

Integrasjon mot Power BI på plass 👏

Den kraftfulle kombinasjonen mellom SmartDok og Power BI gir bedrifter bedre utnyttelse av dataene.

Les mer her

Optimér din bygge- og anleggsbedrift for en produktiv høst med SmartDok!

HubSpot Video

Trykk her for å finne ut mer

Ny mannskapslisterapport 📝

Nå har mannskapslisterapporten fått seg en kraftig oppgradering, både visuelt og funksjonelt.

Hva er nytt?

 • Gruppering: Sorter alle inn/utsjekk pr. person, arbeidsgiver osv. Dette er også mulig å gruppere. Da vil det sorteres etter valgt rekkefølge på grupper.
 • Summering: Ved gruppering summerer vi brukt tid, fra personer, osv.
 • Markering på utløpet kort: Nå markeres utløpt kort med rød trekant om kortet var utløpt ved registrering.
 • Lagrede oppsett: Lag dine egne rapporter og spar oppsettet, slik at du lett finner tilbake til det du trenger.
 • Flere valg: Under de tre prikkene oppe til høyre finnes mulighet å legge inn eller ta bort, innhold i tabellen.
 • Oppsamlingsliste på web: Her kan du laste ned en PDF som viser hvem som er på byggeplassen om noe skulle skje. På samme måte som man kan i app. (kommer snart). 

Mer funksjonalitet i maskinmodulen 🚜

Vi har etter ønsker fra våre kunder lagt til mer funksjonalitet i maskinmodulen. Nå kan du gjøre følgende:

 • Se dine egne drivstoff-registreringer
 • Slette drivstoff-registreringer
 • Redigere diesel, adBlue, km og timetall
 • Rapport: Muligheten til å få en rapport på alle registreringene

Oppdateringene vil bli tilgjengelig på web og i app. 

Andre oppdateringer

SmartMEF/ HMS/KS PRO:

 • Flyttet knappen for sletting av tabell i teksteditoren. Flere har opplevd å slette tabeller i håndbøkene sine ved uhell. Dette skyldes en litt uheldig plassering av sletteknappen. Vi har nå flyttet den nederst i menyen og gitt den en rød bakgrunnsfarge slik at den skal være tydeligere.
 • Smittevernkapittelet i HMS-håndboken er oppdatert slik at det kan tilpasses til en eventuell ny pandemi eller andre smitteutbrudd.

ANDROID:

 • Åpne eksternt delte mapper og filer på Android-enheter. Mange har opplevd problemer med å få åpnet mapper og filer som er delt eksternt via Dokumentsenteret dersom man jobber på et Android nettbrett eller telefon. Vi har nå fikset dette slik at man får åpnet både mapper og filer på vanlig måte.

DOKUMENTSENTERET:

 • Mulighet for å se navnet på mappen eller filen i Dokumentsenteret. Dersom mapper eller filer har lange navn, så har det vært vanskelig å få lest hele navnet når man navigerer i Dokumentsenteret via web. Vi har nå lagt inn en hoverfunksjon som viser hele navnet i en liten boble ovenfor. På appen er det ikke mulig å lage en tilsvarende løsning, men der har vi gjort det mulig å se hele navnet på mappen eller filen i en rullende visning i detaljfeltet som dukker opp nederst når du trykker på en av disse (krever oppdatering til seneste versjon av appen).

INFOTAVLE:

 • Infotavlen har fått et mye mer moderne utrykk og er gjort enda mer brukervennlig både for avleser og når en oppretter og redigerer.

Feil bruk av verneutstyr ved sveising kan gi falsk trygghet 🔥

Mange arbeidstakere som bruker åndedrettsvern ved sveising, kan være dårligere beskyttet enn de tror. I 2022 gjennomførte Arbeidstilsynet 288 tilsyn ved virksomheter som jobber med forskjellige former for sveising. Formålet med tilsynene var å bidra til å redusere helsefarer ved arbeidet.

Les mer her