1. Support
  2. Nyheter i SmartDok

August 2022

– Nye funksjoner og justeringer i håndbøker – Oppdateringer av ressursplanleggeren – Flere nye guider på HMS

Nye funksjoner og justeringer i HMS-Håndboka

For alle våre kunder som bruker HMS-Pro eller er i gang med SmartMEF, så er følgende endringer på plass i HMS-håndboken:

  • Mulig å justere bredden på innholdsfortegnelsen i håndbøker
  • Nye funksjoner i tekstbehandling i håndbøker (skriftstørrelse, bakgrunnsfarge på celler, fjern formatering) 😋

Oppdateringer i Ressursplanleggeren

Vi har gjort noen endringer på den nye ressursplanleggeren.

  • Nå kan du filtrere på avdeling
  • Du kan legge inn kommentar per linje i planleggingen per ressurs
  • Noen ytelsesforbedringer
  • Vi har oppdatert SMS-layout og innhold i SMS